Přehled revírů

Rybářský revír 461 072 KYJOVKA 3A tvoří nádrže:

  • 1. Hýsly v k.ú. Hýsly  (2,0 ha)
  • 2. Ježov dolní (pod kostelem) v k.ú. Ježov (4,4 ha)
  • 3. Ježov horní (u lesa) v k.ú. Osvětimany (3,2 ha)
  • 4. Mistřín v k.ú. Mistřín (0,3 ha)
  • 5. Svatobořice I v k.ú. Svatobořice (0,9 ha)
  • 6. Svatobořice II v k.ú. Svatobořice (0,8 ha)

Míra kapra je 45-70 cm max., lína 30 cm, amura 60 cm a štiky 60 cm.

 

Vodní nádrž Moštěnice

Neplatí svazová povolenka

Povolenku lze koupit v mototechně "Autodíly Král" na náměstí v Kyjově

  •   SN Moštěnice v k.ú. Hýsly (2,10 ha)

 Míra kapra 45-70 cm max., amura 60 cm, štiky 60 cm, lína 30 cm.

 

Rybářský revír 461 072 KYJOVKA 3 tvoří vodní tok řeky Kyjovky a nádrž Zápověď

Na toku je míra kapra 40 cm, amura 55 cm, lína 30 cm.

Na VN Zápověď je míra kapra 45-75 cm max., lína 30 cm, amura 60 cm a štiky 60 cm.

Řeka Kyjovka pramení ve střední části Chřibů u Cetechovic na jižních svazích Vlčáku v nadmořské výšce 512 m. Délka jejího toku činí 86,7 km. Protéká přes Koryčany a vodní nádrž Koryčany, Bohuslavice, Kyjov, u Dubňan napájí Jarohněvický rybník, dále po proudu Hejdovský rybník, Zbrodský rybník, Výtažník, dále soustavu rybníkù u Hodonína a Lužic, dále protéká kolem Tvrdonic, a u Lanžhota vtéká do komplexu lužních lesů. V tomto úseku je řeka značně členitá se spoustou slepých ramen, meandrů a tůní. V nadmořské výšce pouhých 150 metrů se vlévá do Dyje jen šest kilometrù nad jejím soutokem s řekou Moravou. Má plochu povodí 666 km2. Největší přítoky Kyjovky jsou Hruškovice a Prušánka.
V okolí Bohuslavic a Kyjova protéká Kyjovka intenzivně zemědělsky využívaným územím. Snaha o využití co největších ploch půdy k zemědělské výrobě měla za následek upravení vodního toku napřímením a prohloubením. Zemědělská výroba v těsné blízkosti toku způsobuje znečišťování vody hnojivy a chemickými přípravky a rychlé zanášení dna splavovanou půdou. Napřímený vodní tok rovněž  zrychluje odtok vody a tím snižuje její množství v okolní krajině. Všechny tyto skutečnosti mají negativní vliv na samočistící schopnost vody a samozřejmě také na druhové bohatství zde žijících rostlinných i živočišných druhů.

Naše revíry v obraze ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Řeka Kyjovka (od "Boršovského splavu" směrem na Bohuslavice)

1 | 2 | 3 | 4 >>

Kontakt

MRS, z.s. Pobočný spolek Kyjov Chmelenec 2105, Kyjov-Nětčice PSČ 69701 mobil 725 690 410 nov_an@seznam.cz